Integritetspolicy

google

Integritetspolicy

Reglerna förknippade med användningen av webbplatsen bestämmer skyldigheterna, men framför allt användarens rättigheter – webbplatsbesökaren. Vårt företag förbehåller sig rätten att göra ändringar på detta sätt utan föregående meddelande till användaren. Ändringarna kommer sedan att publiceras på webbplatsen och i reglerna. Vid behov meddelas användaren också via e-post.

1. Termer – definition

För att klargöra reglerna, låt oss först förklara betydelsen av viktiga ord och termer:
– Webbplatsen eller helt enkelt Casino-online.de finns i flera språkversioner och finns på https://casinospel-gratis.se eller på olika domäner.

– Om texten innehåller oss, oss, oss, är det ett enklare och förkortat namn på operatören av denna webbplats.

– Om du och du nämns i texten är det en användare – dvs. en fysisk eller juridisk person som använder denna webbplats.

– All information på webbplatsen kallas data

– En viktig del är integritetspolicyn och sekretesspolicyn – dessa kommer att definieras senare

– Cookies – är korta textfiler som visas i din webbläsare medan du använder webbplatsen, men också produkter från tredje part

– De regler och lagar som är i kraft i det land de gäller för omfattas av direktiv 96/45 / EG eller GDPR och skapar lagar om dataskydd såsom behandling av personuppgifter.

– GDPR – är en förkortning av den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter (EU) 2016/679

– Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv 2002/58 / EG av den 12 juli 2002 i dess lydelse 2006 och 2009 utgör kakalagen

2. Allmänna villkor

– https://casinospel-gratis.se är en källa till oberoende råd och information för onlinespelare, men inte en leverantör av onlinespel eller deras speltjänster. Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte. Denna webbplats tillhandahåller inte juridisk rådgivning.

– Aktualiteten och riktigheten av data och information på den här webbplatsen är viktigast för oss, men vi garanterar inte att det inte kommer att finnas några avvikelser eftersom något nytt hela tiden händer i spelmiljön. Användningen av informationen på denna webbplats är ditt ansvar och vi kan inte hållas ansvariga för skador som orsakas av detta.

– Från https://casinospel-gratis.se finns länkar till andra webbplatser som tredje part ansvarar för. Dess innehåll och ansvar är inte denna webbplats och dess administratörs ansvar.
Vi rekommenderar att du bekantar dig med användarvillkoren och användarreglerna på tredjepartswebbplatser innan du startar något spel.

– På detta sätt vill vi informera dig om att dina personuppgifter kommer att användas när du använder denna webbplats i enlighet med de principer som är tillämpliga på skyddet av personuppgifter. Enligt reglerna för behandling av personuppgifter är dessa nödvändiga för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. För mer information om behandling av användardata, se artikel 5.

– Alla användare som besöker webbplatsen https://casinospel-gratis.se bekräftar att de är över 18 år och att de bär det fulla juridiska ansvaret för sitt beteende. Användning av webbplatsen är inte tillåten för personer under 18 år eller personer under den lagliga minimiåldern för spel i de länder där den för närvarande finns. Det är användarens enda ansvar att ställa in åldersgränsen och inte att bryta mot lagar i regionen relaterade till spel.

– För att inte bryta mot lokala lagar förbehåller sig operatören rätten att begränsa användningen av enskilda delar av webbplatsen eller hela webbplatsen till användare från vissa länder eller regioner i världen

– På detta sätt, i händelse av felaktigheter eller avvikelser med den publicerade informationen, vill vi be dig att samarbeta med tillämpliga lagar i ditt land, som en användare som kan kontaktas på e-postadressen https: // casinospel- gratis.se Vår prioritet är alltid att följa lagarna i det land där webbplatsen är tillgänglig för dig och andra användare.

– Om någon av delarna i villkoren eller reglerna inte överensstämmer med ditt lands lagstiftning, kommer de andra att gälla

– Vi som operatörs immateriella rättigheter består i exklusiv användning av https://casinospel-gratis.se-logotypen, varumärket och texterna. Tredjeparts logotyper och texter är deras enda egendom. Spelleverantörer har publicerat sin immateriella egendom tillsammans med logotyper, texter, plattformar och varumärken på sina webbplatser. Det finns riktlinjer i varumärkespolicyn för allt ovanstående. Kopiering, reproduktion, vidarebefordran och publicering av innehåll på andra webbplatser är endast tillåtet via en länk med en specifik etikett i formen …………………. tillåten. … ………. HTML-tagg eller med samtycke från operatören av denna webbplats. Wikipedia kan lista innehåll och delar utan HTML-taggen .

– En del av texterna kan översättas med en översättare skapad av Google. Detta garanterar inte att dessa översättningar är korrekta, korrekta eller tillförlitliga. Google garanterar inte heller handel, lämplighet för ett visst syfte, intrång eller underförstådda garantier.

3. Uppförandebestämmelserna i forumen

– Genom att komma åt diskussionsforum förbinder sig användaren att inte publicera något material (vare sig bilder, länkar eller inlägg) som inte är sant. De innehåller inga texter eller länkar som är exakta, vulgära, trakasserande, respektlösa, hotande, obscena, hatfulla, diskriminerande, olämpliga för minderåriga, skyddas av upphovsrätt utan tillstånd från ägaren av dessa rättigheter eller äventyrar skyddet av integriteten.

– Det är strängt förbjudet att skicka skräppost, pyramidscheman, kedjemeddelanden, annonser, privata massmeddelanden eller e-postmeddelanden, kampanjer, marknadsföringserbjudanden och bonusar i diskussioner

– Otillgängliga aktiviteter och oåtkomliga beteenden som kränker gemensam anständighet är också förbjudna

– Operatören har rätt att ändra eller helt ta bort länkar, bidrag, reklaminformation eller annan information som han anser vara olämplig, utan att informera användaren och utan att ange skäl.

– Inget olämpligt beteende tolereras på webbplatsen eller diskussionsforumet. Om olämpligt beteende inträffar har operatören rätt att ändra, radera eller stänga denna diskussion eller till och med att avsluta användarens konto utan att informera om det.

– Webbplatsoperatören kontrollerar inte innehållet i de meddelanden som publiceras i diskussionsforumet och ansvarar inte för dem. Yttranden och bidrag från enskilda användare återspeglar verkligen inte operatörens åsikt.

– Vid behov och på begäran av behöriga myndigheter förbehåller sig operatören rätten att avslöja användarens identitet av denna myndighet. Samtidigt kommer operatören att samarbeta fullt ut med myndigheterna i händelse av ett klagomål eller rättslig tvist som lämnas in till den behöriga myndigheten på grund av en situation som orsakats av användarens aktivitet i detta diskussionsforum.

4. Tvistlösningstjänst

– Eventuella frågor eller problem kan riktas till e-postoperatören https://casinospel-gratis.se

– Operatören kommer att hantera dina problem eller frågor så snart som möjligt

5. Dataskyddsförklaring

Skyddet av personuppgifter gäller både operatören och användaren av webbplatsen. Operatören med användardata närmar sig mycket ansvarsfullt.

(a) Skyddsprinciper för personuppgifter – tillämpning

– För tillämpningen av lagarna om skydd av personuppgifter är den registeransvarige ansvarig för deras kontroll. Samtidigt bestämmer det hur och i vilket syfte de behandlas.

– Skyddet av integritet och personuppgifter gäller endast operatörens webbplatser och undersidor, inte längre tredjepartswebbplatser som användaren kan gå till enskilda kasinon via en länk på vår webbplats.

b) Som operatör av denna webbplats har vi rätt att begära nödvändiga personuppgifter i enlighet med principerna för att skydda din integritet:

– Dessa är kontaktuppgifter, t.ex. E-post

– IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare som registreras automatiskt av systemet

(c) datainsamling antingen

– Tillhandahålls av användaren på olika sätt, till exempel: när användaren kontaktar oss via e-post

– spelas in automatiskt när användaren går in på webbplatsen, t.ex. B. IP-adress, tid och frekvens för besök, registreringsmetod, datum. Denna information kan hjälpa oss som operatör att förbättra webbplatsen antingen funktionellt eller innehållsmässigt

– Eller använd cookies i användarens sökmotor, mer i avsnittet Cookies

(d) hur data kan användas

– Operatören kan också begära ovanstående information för att bättre kunna använda webbplatsen med våra tjänster och produkter. Dessa uppgifter kommer dock att användas mer för de ändamål som tillhandahålls av användarna.

– Den registeransvarige kan använda personuppgifterna för de ändamål för vilka de tillhandahölls

– Den person som ansvarar för behandlingen garanterar att han inte vidarebefordrar, hyr ut eller säljer personuppgifter till andra personer eller andra företag

(e) datainsamling

– Operatören erbjuder organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter: användardata lagras på säkra servrar och endast webbplatsadministratören har tillgång till den.

f) Länkar till andra webbplatser

– Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Som operatör försöker vi kontrollera innehållet på de webbplatser som vi länkar till, men vi ansvarar inte för deras innehåll eller har ingen kontroll över det. Vi rekommenderar starkt att du, användaren, läser bestämmelserna om dataskydd på denna webbplats.

g) Kakor

– Alla cookies används på vår webbplats i enlighet med EU-lagstiftningen

– Det är bara upp till dig, användaren, att aktivera eller inaktivera användningen av cookies

– Cookies kan raderas när som helst, men detta kan leda till förlust av lagrad information

– Vi använder dessa filer på din dator för att förbättra användningen av vår webbplats.

(h) allmänna villkor

– Dina rättigheter som användare kan inte överföras och verkställas med en annan person.

– Om en domstol eller behörig myndighet fastställer att en del eller hela sekretesspolicyn är ogiltig, ogenomförbar eller olaglig, kommer den delen eller hela bestämmelsen att förklaras ogiltig. Andra bestämmelser om dataskydd påverkas inte, kommer att tillämpas och kommer att gälla.

6. Slutbestämmelser

– Eftersom det här är en översättning med Google Translate kan det finnas små skillnader mellan versionerna

– Dessa villkor kan kompletteras eller ändras när som helst utan föregående meddelande

Reglerna uppdaterades senast den 12 februari 2021